Beskrivning

Här kommer det snart ytterligare mera beskrivningar

Våra callcentersystem

Vi använder oss i huvudsak utav två leverantörer av callcenterlösningar.

Collab (www.collab.pt) för ett kraftfullt kommersiellt system för både inkommande, likväl som för utgående contactcenter.

Det andra systemet är baserat på ett kraftfullt open source system, vid namn "FreeSwitch" och detta system möjliggör ett kraftfullt system, som har open source fördelar

FreeSwitch

FreeSwitch

  • Denna modul använder vi för vissa leveranser inom callcenter och där mycket hög trafikuttag är krav
  • FreeSwitch är snarlik Asterisk, men har ett betydligt mer homogen hantering av internascriptmoduler
  • På FreeSwitch har vi byggt på med fleea delar för säkerhet, kreditrisk, statistik och hantering

Collab

Collab

  • Collab ingår i Novabsae, vilket är det största IT-företaget i Portugal
  • Vi använder Collabs gedigna erfarenhet ifrån stora callcenter-installationer för att leverera för våra större Svenska kunder ett väldigt designmässigt snyggt system, som dessutom har hög kapacitet och är helt baserat på Microsoft operativsystem