Beskrivning mCENTREX

Idag förekommer det ett otal varianter av företagstelefoni utav centraliserad typ. De flesta motsvarande är baserade på någon form av mobil telefon och säljs oftast via någon mobiloperatör.

 

Samtliga Svenska mobiloperatörer säljer sina egna motsvarande system och vid leverantörsval finns det både för och nackdelar som man bör tänka på.

 

Fördelar:

  • Allt blir mobilt
  • Enkelt att jobba ifrån var man befinner sig
  • Funktionaliteten är tillräcklig för de flestas behov
Nackdelar:
  • Man låser sig oftast till 1 leverantör av mobiltelefonin
  • Det är oftast inte så enkelt att byta sina SIM-kort (mobiloperatör) när allt annat finns ihopkopplat
  • Kostnaden
  • Alla kanske inte enbart vill kunna använda en mobiltelefon utan även kunna ha fördelarna med en avancerad växeltelefon

mCENTREX

Med mCENTREX, får man motsvarande mobil funktionalitet, men med flexibiteten av att enkelt kunna välja sin SIM-kortsleverantör utan inlåsning av sin"företagstelefoni i övrigt.

 

De vanligaste telefonifunktionerna, som samtalshantering, personlig hänvisning och egen svarsportal samt inte minst den viktiga växeldelen där företagets välkomstmeddelanden och olika tidsstyrningar finns med.

Man kan naturligtvis även koppla in fasta och avancerade företagstelefoner, fax, dörröppnare, alarm, videokameror och annat i sin lösning.

 

mCENTREX kopplar inringande växelsamtal till rätt mobiltelefon (mobil anknytning) och har även möjlighet att identifiera om anknytningen har flera registrerade enheter som med högre prioritering önskar ta samtal. Dessa kan vara registrerad mSIP (mobil SIP-telefon), Skype, google voice, etc. och där användaren själv kan välja var han / hon önskar få sin samtal kopplade till.

 

Även personlig svarsplats med avancerad röstbrevlåda, gruppkoppling och mobilhänvisning ingår inom mCENTREX.