Pågående störningar

Störnings-historia

2017-11-09, 05.45 (problemt löst 11:10)
Just nu har vi telefonistörningar mellan oss och Telia vilket drabbar telias kunder som försöker nå tjänster som vi tillhandahåller. Även kunder som är anslutna till andra operatörer har störningar att nå våra tjänster då Telia hanterar samtrafiken med dessa operatörer.
Kunder anslutna till Tele2 och TDC (Tele2 Business) fungerar utan störning då det finns separerade fiberanslutningar driftsatta.