Beskrivning

Nu för tiden är det vanligt förekommande att kunna abonnera på både Svenska likväl som utländska enskilda telefonnummer eller hela nummerserier samt därtill nödvändig trafikkapacitet.

 

Det finns ett antal leverantörer runt om i världen som erbjuder virtuella nummer och nummerserier, men oftast tillsammans med någon form av månatlig minimiavgift (antal hundra euro per månad) samt installationsavgifter, vilket begränsar möjligheterna för de mindre kundernas motsvarande behov.

 

Hos oss kan du enkelt abonnera på attraktiva telefonnummer eller nummerserier samt även välja trafikkapacitet utefter ditt behov och även då för dina eventuella utländska telefonbehov av att kunna synas och erbjuda dina kunder en bra väg in till din verksamhet.

Inringande samtal till exempelvis kundtjänst eller callcenter dirigerar vi enligt dina önskemål. 

Sök telefonnummer med hjälp av nedanstående länkar