BIZ "Helt web-baserat Callcenter"

BESKRIVNING
Biz 2.0 är ett avancerat webbgränssnitt som möjligör att användare enkelt kan arbeta varhelstifrån då det enda som behövs är modern webbläsare.
BIZ 2.0 utnyttjar de av världens största öppna programvaror såsom Linux och Asterisk och därmed blir BIZ 2.0 väldigt kraftfullt och kostnadseffektivt.
BIZ 2.0 passar både för mindre likväl som för de absolut största organisationerna och kan i princip hantera obegränsade samtalsvolymer.