VÅRA LEVERANSER FÖR OFFENTLIG VERKSAMHET
Nedan har vi sammanställt några av våra nyare tjänster som framförallt är anpassade för offentlig verksamhet men som naturligtvis även fungerar för andra kunders behov.

RAKEL-TELEFONI

RAKEL TELEFONI
Utöka era Rakelmobiler med avancerade telefonifunktioner där mobilerna ges motsvarande vanliga kommerciella mobiltelefoners tjänster.

Ert befintliga avtal med MSB utökas till att styra samtal mot oss och där vi tillhandahåller funktioner såsom Telefonnummer, Växelfunktioner, Kortnummer, Konferens, SMS till SDS, etc mot era Rakelmobiler. Kontakta oss för mer information

Video i vården

Vår Videotjänst är framförallt anpassad för hälsvård och fokuserar på att kunna ge en säker bildöverföring direkt mellan användare utan att behöva passera någon "videobrygga" och istället använda den senaste tekniken (webrtc) som ger P2P samt möjlighet att välja olika videokodekar, ta kamerabilder, både via dator (mac, pc, linux) samt smarta telefoner och PAD. Ingen installation behövs.
Tjänsten lämpar sig för Vårdcentraler, läkarmotagningar, organisationer, myndigheter, företag och motsvarande. Kontakta oss för mer information

CallCenter "BIZ 2.0"

BIZ 2.0 är ett callcentersystem som är lämpligt för de flesta kundtjänster och callcenters.
Det enda som behövs på callcentret är en modern webb-läsare på en enkel datorer eller padda samt en internetförbindelse. Perfekt om man vill arbeta på anan ort eller ta några samtal då och då.
All mjukvara är i "molnet" och samtalen kommer in via säkra och dubblerade system.

Licensavgifter = inga
Våra priser är enbart baserade på våra egna supportavgifter för dagtid, kväll eller hela dygn. Även konsultavgifter (normalt 650 kr/tim) för anpassningar erbjuds.

​Läs lite mer här 

Mobilmöte (nu även med stöd för Rakelmobiler)

Tjänsten MOBILMÖTE kallar vi även för "KRISRUM" ringer ut till ett antal fördefinierade telefonnummer och vid svar anges personliga PIN för var och en som skall ingå i ett "kris-möte"
Tjänsten lämpar sig för organisationer, föreningar, myndigheter, företag eller motsvarande som snabbt önskar kunna samla ett antal personer för ett telefonmöte.
Krisrummet håller reda på vilka som ingår inom olika "krisrum" samt vilka som deltagit på olika möten.
Funktioner för att delta med RAKEL-mobil stöds också (kräver speciell hantering). Kontakta oss för mer information

Back-up-växel (med stöd för Rakelmobiler)

Vår "Back-up-växel" är en tjänst som ligger i vårt teknik-moln och således inte kräver någon fysisk installation.
Tjänsten är tänkt att användas för de tillfällen som ordinarie telefoni-växel och kanske därtill organisationens mobiltelefoner inte fungerar eller har begränsad framkommlighet.
Då man även kan koppla in Rakelmobiler (kräver speciell hantering) i denna tjänst så blir redundancen mycket hög.
Tjänsten lämpar sig naturligtvis även bra att ha fungerande parallellt med ett normalt fungerande ordinarie telefonsystem och där fördel bl.a blir att enkelt kunna ringa sina Rakelmobiler samt se dess status och tillfällig användare. 

 

Personalplanering (nu även integrerat i BIZ 2.0)

SHIFTPLANNING
ShiftPlanning is a robust workforce management application that will allow you to streamline your business processes from the moment an employee is hired, to when they are scheduled, to when they first clock in to work and receive their first paycheck.
Now as well fully integrated in futureproof BIZ 2.0 WEB-RTC based Callcenter system. Kontakta oss för mer information