Systemtjänster

Våra Systemtjänster är framförallt avsedda för Tele & Tjänsteoperatörer men kan naturligtvis komma att användas för andra Organisationer och Företag.

Nedan visas några exempel på våra systemtjänster


Säkerhet direkt via Molnet
Vi erbjuder virtuell inkoppling mot våra säkerhets-servrar som hanterar intrångsförsök, IP-filtrering och kreditspärr.

 

Vid speciella behov kan vi även placera våra admin-servrar direkt hos kund.


Vi noterar dagligen att våra system spärrat och filtrerat bort sådant som inte hör hemma i våra tekniska system och genom åren har vi börjat inse att det finns ett stort behov av att bättre förstå detta problemområde.

 

Därför erbjuder vi leverantörer såsom VoIP-operatörer, ISPér och andra motsvarande leverantörer inom Internet-baserade tjänster att enkelt kunna ansluta sina egna tekniska system till vår utrustning som effektivt reder ut och hanterar olika former av Intrångsattacker, IP-spärr, Smygande trendförändingar och även Kreditförändringar i realtid.

 

Vår databas innehåller data på intrångsförsök och innehållet växer stadigt då IP-baserade tjänster allt som oftast är utsatta för attacker och intrång.

 

Systemen larmar effetivt vid observationer samt stänger bort delar som är påverkade. Vi kan hantera system, nät och även ned på organisations och individnivå. Olika nivåer på krediter tillsammans med flera larm-vägar, säkrar leverantörer och enskilda kunders olika system.